ֽȸ ¸Ǿ
 
 
Home > Status of Technology > Patent/License
 
Sort | Name | Registration | Application No. | Date
Des Reg
 
Concrete Sleeper for turnout of railroad
  30-0455122   2006-0014140   2007.06.29
Des Reg
 
Wide sleeper
  30-0426544   2005-0041224   2006.09.25
Des Reg
 
Connection pin of tunnel segment
  30-0325748   2002-0004516   2003.05.27