ֽȸ ¸Ǿ
 
 
Home > Introduction > Segment
 
 
 
Project (Construction site) l Clients l Date l Quantity l Standard
Siheung-Doksan Electric Tunnel
 
KEPCO
  2001.09.   1,815   3,3501,000250
Construction site for Japan Tonen General Sekiyu K.K. Kawasaki Renaissance
Project
 
Japan
  2001.07.   767   2,9501,000225
ӫー Shield
 
Kajima construction Co., Ltd, Japan
  2001.04.   331   4,9501,200225
Suyeong Vertical Telecommunication
Tunnel
 
Korea Telecom
  2000.09.   29   6,5001,250250
Noksan Discharge Pipe construction
site
 
Busan Municipal office
  2000.07.   1,832   3,400900200
Vertical Tunnel construction site for test
 
Korea Telecom
  2000.05.   8   6,6001250300
SeoDaejeon Telecommunication Tunnel
 
Korea Telecom
  2000.05.   152   3,150900200
Masan Telecommunication Tunnel
 
Korea Telecom
  2000.03.   524   3,150900200
Gas Pipe construction site under
Geum river
 
KOGAS
  1999.08.   1,278   3,350900150
Buksuwon Telecommunication Tunnel
 
Korea Telecom
  1998.11.   1,072   3,150900200
Nambu Discharge Pipe construction
site
 
Busan Municipal office
  1997.02.   120   3,350900150
Masan Electric Tunnel
 
KEPCO
  1995.12.   2,576   3,250900200
Tokyo Electric Tunnel, Japan
 
Japan
  1996.05.   210   3,600900200
Ansan Central Telecommunication
Tunnel
 
KTA
  1995.02.   993   3,150900200
Gupo Electric Tunnel, Busan
 
KEPCO
  1994.06.   1,040   4,900900200