ֽȸ ¸Ǿ
 
 
Home > Introduction > Segment
 
 
 
Project (Construction site) l Clients l Date l Quantity l Standard
Pungnap-Seokchon Electric Tunnel
 
KEPCO
  2007.01.   386   2,7301,000165
Sinyangsan-Dongbusan, 4th Electric
Tunnel
 
KEPCO
  2006.11.   3,494   4,8001,200250
Incheon New Airport Railroad 2-58
Construction Site
 
AREX
  2006.11.   1,215   7,5801,200350
Construction site #1, Establishment for water supply in downstream area of
Han river
 
K-Water
  2006.06.   1,305   3,6001,000200
Taisei Saitama SHIN-OHKUBO Project Segment
 
Japan
  2005.09.   397   3,5501,200175
Noksan drain pipe construction site
 
Busan Municipal office
  2004.05.   716   3,3501,000200
Tokyo Subway, 13th
 
Japan
  2004.01.   153   9,8001,600400
909th construction site Seoul subway
 
Seoul Metro
  2004.03.   1,497   7,4501,200350
SinYangsan-Dongbusan, 3rd Electric
Tunnel
 
KEPCO
  2004.06.   706   4,8001,200250
SinAnsan Junction Electric Tunnel
 
KEPCO
  2003.09.   760   3,3501,000250
Indonesia Renun Hydroelectric Power
Project
 
Indonesia
  2003.08.   4,200   3,7501,200200
3,4001,200200
Daelim Junction Electric Tunnel
 
KEPCO
  2002.09.   2,663   3,3501,000250
Segment Mould for Singapore
DTSS-KIM CHUAN Project
 
Singapore
  2002.07.   1   3,2001,200150
Tunnel site under Han river
 
Korea Telecom
  2002.05.   2,127   2,600900200
Tunnel site under Han river
 
Korea Telecom
  2002.07.   22   7,0001,250300